Umowa abonencka eFax

Umowa abonencka eFax

(Aby zapoznać się z Umową abonencką dla kont korporacyjnych, prosimy przejść do Korporacyjnej umowy abonenckiej).

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług są obowiązujące na dzień 25 maja 2018 roku dla dotychczasowych i – po zaakceptowaniu przez nich tych warunków – nowych użytkowników.

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI PRZED SKORZYSTANIEM Z TEJ STRONY LUB SKORZYSTANIEM Z USŁUG

 1. Usługi eFax.
 2. Korzystanie z Usługi eFax Pro.
 3.  Korzystanie z Usługi eFax Plus.
 4.  Korzystanie z darmowej Usługi eFax Free; Polityka dozwolonego użytku.
 5. Przechowywanie faksów.
 6. Zasoby poczty elektronicznej.
 7. Korzystanie z Usługi eFax Broadcast.
 8. Polityka prywatności i ochrona danych.
 9. Odpowiedzialność klienta.
 10. Polityka dotycząca niechcianych reklam/Dropboxu spamowego.
 11. Zamknięcie konta.
 12. Oświadczenia Klienta.
 13. Modyfikacje Umowy abonenckiej.
 14. Modyfikacje Usług.
 15. Konto członkowskie, PIN i bezpieczeństwo.
 16. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności.
 17. Opłaty.
 18. Zamknięcie konta w związku z brakiem płatności.
 19. Aktualizacja kart kredytowych i debetowych.
 20. Własność.
 21. Zabezpieczenie.
 22. Zakaz odsprzedaży Usług.
 23. Uczestnictwo w promocjach reklamodawców.
 24. Powiadomienia; wyrażanie zgody.
 25. Warunki ogólne.
 26. Inne prawa autorskie/Własność.
 27. Nagrywanie rozmów telefonicznych.
 28. Kwestie prawne.

Niniejsza Umowa, która określa warunki korzystania z Usług eFax®, zawarta zostaje pomiędzy Państwem („Państwo” lub „Klient”) jako uprawnionym użytkownikiem takich usług, a j2 Cloud Services, Inc. ("j2 US"), firmą zarejestrowaną w stanie Delaware i/lub j2 Global Ireland Limited ("j2 Ireland"), firmą irlandzką (każde, "j2 Global"), jak to określono w następnym akapicie, i określa warunki korzystania przez Państwa z Usług.

Usługi są Państwu świadczone przez i są Państwo prawnie klientem (i) j2 US, jeżeli przydzielono Państwu numer telefonu w ramach Usługi zlokalizowany w Stanach Zjednoczonych lub Ameryce Łacińskiej oraz (ii) j2 Ireland, jeżeli przydzielono Państwu numer telefonu w ramach Usługi spoza Stanów Zjednoczonych lub Ameryki Łacińskiej. Jednak rachunki rozliczeniowe będą Państwo otrzymywać od j2 US, jeżeli zamieszkują Państwo w Stanach Zjednoczonych lub Ameryce Łacińskiej, i od j2 Ireland, jeżeli zamieszkują Państwo poza Stanami Zjednoczonymi i Ameryką Łacińską.

Dane kontaktowe dla j2 Global Ireland Limited są następujące:
Adres: Unit 3, Woodford Business Park, Santry, Dublin 17, Irlandia
Numer rejestracyjny: 379517 – numer VAT: IE 6399517U

 

Dane kontaktowe dla j2 Cloud Services, Inc. są następujące:
Adres: 6922 Hollywood Boulevard, 5th Floor, Los Angeles, CA 90028, U.S.A.

Niniejsza Umowa wraz z wszelkimi zasadami operacyjnymi, politykami (w tym Polityką prywatności, której aktualna wersja jest dostępna pod adresem www.efax.co.uk/privacy), planami cenowymi lub innymi dokumentami uzupełniającymi wyraźnie do niej włączonymi poprzez odesłanie i publikowanymi okresowo przez j2 Global (łącznie „Umowa”), stanowi całość umowy pomiędzy j2 Global a Państwem w odniesieniu do Usług eFax, i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy. Niezależnie od powyższego, korzystanie przez Państwa z dowolnego oprogramowania dostarczonego przez j2 Global w związku z Usługami podlega odrębnej umowie określającej korzystanie z takiego oprogramowania przez Klientów. Dla celów niniejszej Umowy "Usługi eFax" lub "Usługi" definiuje się jako wszelkie i wszystkie usługi świadczone Państwu przez j2 Global obecnie lub w przyszłości. Korzystając z Usług eFax potwierdzają Państwo akceptację niniejszej Umowy i zgadzają się na bycie związanymi jej postanowieniami.

Dla Klientów kanadyjskich: Należy pamiętać, że kiedy składają Państwo zamówienie na tej stronie internetowej, stanowi ona ofertę zakupu i podlega akceptacji ze strony j2 Global. Towary i usługi wymienione lub opisane na tej Stronie internetowej stanowią zaproszenie do złożenia oferty zakupu.

Jeżeli rozpoczną Państwo, lecz nie ukończą procesu rejestracji do Usług eFax, j2 Global może skontaktować się z Państwem starając się pomóc Państwu w rejestracji do eFax lub innej usługi j2 Global. Niniejszym upoważniają Państwo j2 Global do podjęcia takiego kontaktu, nawet jeśli ostatecznie zdecydują się Państwo nie skorzystać z żadnej usługi j2 Global.

1. Usługi eFax.

j2 Global oferuje Usługi eFax na swojej stronie internetowej www.efax.co.uk (razem z innymi stronami internetowymi będącymi własnością i prowadzonymi przez j2 Global, „Strona internetowa eFax"). Są to następujące Usługi:

 1. eFax Pro™: eFax Pro obejmuje, ale niewyłącznie: (i) osobisty lokalny lub bezpłatny numer telefonu (razem ze zdalnymi (tj. nielokalnymi i niebezpłatnymi) numerami telefonu, "Numery eFax"), który zapewnia dostarczanie faksów i wiadomości głosowych do poczty elektronicznej ("poczta elektroniczna") w ilościach większych niż pozostałe usługi opisane dalej (zobacz Polityka dozwolonego użytku w Części 2 dalej); oraz (ii) wysyłanie faksów z poczty elektronicznej lub ze Strony internetowej eFax. eFax Pro jest dalej nazywany "Pro" lub "Usługa Pro".
 2. eFax Plus®: eFax Plus obejmuje, ale niewyłącznie: (i) Numer eFax, który zapewnia dostarczanie faksów i opcjonalnie wiadomości głosowych do poczty elektronicznej w ilościach większych niż Usługi darmowe opisane dalej, ale mniejszych niż Usługa Pro (zobacz Polityka dozwolonego użytku w Części 3 dalej); oraz (ii) wysyłanie faksów z poczty elektronicznej lub ze Strony internetowej eFax. eFax Plus jest dalej nazywany "Plus" lub "Usługa Plus".
 3. eFax Free®: eFax Free obejmuje, ale niewyłącznie zdalny lub niezlokalizowany geograficznie Numer eFax, który zapewnia dostarczanie ograniczonej liczby faksów do poczty elektronicznej. Zobacz Polityka dozwolonego użytku w Części 4 dalej. eFax Free jest dalej nazywany "Free" lub "Usługa Free".
 4. eFax Broadcast®: eFax Broadcast umożliwia Klientowi wgranie bazy danych lub arkusza kalkulacyjnego na Stronę Internetową eFax i transmitowanie dokumentów na każdy numer faksu zawarty w tej bazie danych lub arkuszu kalkulacyjnym za opłatą według stawek podanych na Stronie internetowej eFax. Klienci usługi eFax Broadcast wysyłający faksy do Wielkiej Brytanii mają również dostępną opcję, aby ich lista faksowa przechodziła przez Usługę preferencji faksowych (Fax Preference Service, "FPS"). Usługi podobne do FPS są dostępne również w innych krajach. Jeżeli klient nie zdecyduje, by jego numery zostały sprawdzone z zastosowaniem FPS lub podobnej usługi w innych krajach, j2 Global nie sprawdzi automatycznie żadnych numerów z zastosowaniem FPS lub podobnej usługi w innych krajach. Klienci nie decydujący się przesyłać swojej listy przez FPS lub podobną usługę w innych krajach muszą przestrzegać wszelkich praw, przepisów i regulacji, w tym bez ograniczeń Przepisów o prywatności i łączności elektronicznej (Dyrektywa WE) z 2003 roku oraz Przepisów telekomunikacyjnych (ochrona danych i prywatność) z 1999 roku.

« Powrót do góry strony

2. Korzystanie z Usługi eFax Pro.

Warunki korzystania z Usługi Pro zależą od tego, czy Klient otrzymał lokalny (tj. niebezpłatny), czy też bezpłatny Numer eFax, jak to opisano poniżej:

 1. Korzystanie z Usługi Pro z Numerem lokalnym; Polityka dozwolonego użytku. Jako Klient lokalny Usługi Pro otrzymają Państwo lokalny Numer eFax, z którego mogą państwo otrzymywać na swoją pocztę elektroniczną faksy i wiadomości głosowe. Będą Państwo również mieli opcję wysyłania faksów ze swojej poczty elektronicznej lub ze Strony Internetowej eFax. 

  NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ PAŃSTWA Z TEJ USŁUGI PODLEGA “POLITYCE DOZWOLONEGO UŻYTKU” j2 GLOBAL. NARUSZĄ PAŃSTWO ZASADY TEJ POLITYKI, JEŻELI W OBRĘBIE DOWOLNEGO OKRESU TRZYDZIESTU (30) DNI PAŃSTWA UŻYTKOWANIE PRZEKROCZY PONADTRZYKROTNIE (3) ŚREDNI POZIOM UŻYTKOWANIA PRZEZ KLIENTÓW j2 GLOBAL USŁUG eFAX PRO, eFAX PLUS I jCONNECT PREMIER® j2 GLOBAL W TYM OKRESIE TRZYDZIESTU (30) DNI. DLA CELÓW NINIEJSZEJ POLITYKI „UŻYTKOWANIE” OZNACZA ŁĄCZNĄ ZSUMOWANĄ LICZBĘ OTRZYMANYCH STRON FAKSOWYCH I MINUT WIADOMOŚCI GŁOSOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM WSZELKICH WIADOMOŚCI REKLAMOWYCH I INFORMACYJNYCH WYSŁANYCH DO PAŃSTWA BEZPOŚREDNIO PRZEZ j2 GLOBAL, OKREŚLONĄ PRZEZ NAS WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA. WYCHODZĄC NAPRZECIW POTRZEB NASZYCH KLIENTÓW, j2 GLOBAL OBECNIE EGZEKWUJE TĘ POLITYKĘ TYLKO WÓWCZAS, GDY UŻYTKOWANIE PRZEKRACZA ŁĄCZNIE 200 STRON FAKSOWYCH I MINUT WIADOMOŚCI GŁOSOWYCH W DOWOLNYM OKRESIE TRZYDZIESTU (30) DNI, CO ZNACZNIE PRZEKRACZA RZECZYWISTE DOZWOLONE UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z TĄ POLITYKĄ „DOZWOLONEGO UŻYTKU”. NIEZALEŻNIE OD TEJ KONCESJI, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO WZROŻENIA W DOWOLNYM MOMENCIE TEJ POLITYKI ZGODNIE Z JEJ WARUNKAMI (TJ. UŻYTKOWANIE W DOWOLNYM OKRESIE TRZYDZIESTU (30) DNI PRZEKRACZAJĄCE PONADTRZYKROTNIE ŚREDNI POZIOM UŻYTKOWANIA PRZEZ NASZYCH KLIENTÓW eFAX PRO, eFAX PLUS I jCONNECT PREMIER W TYM OKRESIE TRZYDZIESTU (30) DNI). 

  W PRZYPADKU NARUSZENIA PRZEZ PAŃSTWA ZASAD TEJ POLITYKI, ZOSTANIE PAŃSTWU AUTOMATYCZNIE NALICZONE 0.15 USD (LUB PRZYBLIŻONA RÓWNOWARTOŚĆ TEJ KWOTY W WALUCIE LOKALNEJ) ZA KAŻDY FAKS I MINUTĘ WIADOMOŚCI GŁOSOWYCH PONAD LIMIT DOZWOLONEGO UŻYTKOWANIA. DLA KAŻDEJ TRANSMISJI LICZBĘ STRON OBLICZA SIĘ NA PODSTAWIE WYŻSZEJ SPOŚRÓD RZECZYWISTEJ LICZBY STRON LUB LICZBY PEŁNYCH I ROZPOCZĘTYCH 60-SEKUNDOWYCH ODCINKÓW CZASU TRANSMISJI. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO I STOSOWNIE DO OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, j2 GLOBAL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA LUB ZAWIESZENIA PAŃSTWA KONTA BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA W PRZYPADKU NARUSZENIA POLITYKI.
 2. Korzystanie z Usługi Pro z bezpłatnym numerem. Jako Klient Usługi Pro z bezpłatnym numerem otrzymają Państwo bezpłatny Numer eFax, z którego mogą Państwo otrzymywać faksy i wiadomości głosowe na swoją pocztę elektroniczną. Obciążeni zostaną Państwo opłatą za użytkowanie (określoną na Stronie internetowej eFax) wyliczoną na podstawie łącznej liczby otrzymanych stron faksowych i minut wiadomości głosowych. Jako Klient Pro będą Państwo mieć możliwość wysyłania faksów za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej i subskrybowania dodatkowych usług oferowanych przez j2 Global, jak to opisano na Stronie internetowej eFax, stosownie do warunków niniejszej Umowy.

Powrót do góry strony

3. Korzystanie z Usługi eFax Plus.

Warunki korzystania z Usługi Plus zależą of tego, czy Klient otrzymał lokalny (tj. niebezpłatny), zdalny, niezlokalizowany geograficznie, czy też bezpłatny Numer eFax, jak to opisano poniżej:

 1. Korzystanie z Usługi Plus z Numerem; Polityka dozwolonego użytku. Jako Klient Usługi Plus otrzymają Państwo lokalny, zdalny lub niezlokalizowany geograficznie Numer eFax, z którego mogą Państwo otrzymywać na swoją pocztę elektroniczną faksy i opcjonalnie wiadomości głosowe. Będą Państwo mogli otrzymać ograniczoną liczbę stron faksowych i minut wiadomości głosowych bezpłatnie (jak to określono na Stronie internetowej eFax). Jeżeli przekroczą Państwo tę ograniczoną liczbę bezpłatnych stron faksowych i/lub bezpłatnych minut wiadomości głosowych, obciążeni zostaną Państwo opłatą za użytkowanie (określoną na Stronie internetowej eFax) wyliczoną na podstawie łącznej liczby otrzymanych stron faksowych i minut wiadomości głosowych. Jako Klient Plus będą mieli Państwo możliwość wysyłania faksów za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej – za uiszczeniem opłaty określonej ma Stronie internetowej eFax – i subskrybowania dodatkowych usług oferowanych przez j2 Global, jak to opisano na Stronie internetowej eFax, stosownie do warunków niniejszej Umowy. 

  NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ PAŃSTWA Z TEJ USŁUGI PODLEGA „POLITYCE DOZWOLONEGO UŻYTKU” j2 GLOBAL. NARUSZĄ PAŃSTWO ZASADY TEJ POLITYKI, JEŻELI W OBRĘBIE DOWOLNEGO OKRESU TRZYDZIESTU (30) DNI PAŃSTWA UŻYTKOWANIE PRZEKROCZY PONADDWUROTNIE (2) ŚREDNI POZIOM UŻYTKOWANIA PRZEZ KLIENTÓW j2 GLOBAL USŁUG eFAX PRO, eFAX PLUS I jCONNECT PREMIER® W TYM OKRESIE TRZYDZIESTU (30) DNI. DLA CELÓW NINIEJSZEJ POLITYKI „UŻYTKOWANIE” OZNACZA ŁĄCZNĄ ZSUMOWANĄ LICZBĘ OTRZYMANYCH STRON FAKSOWYCH I MINUT WIADOMOŚCI GŁOSOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM WSZELKICH WIADOMOŚCI REKLAMOWYCH I INFORMACYJNYCH WYSŁANYCH DO PAŃSTWA BEZPOŚREDNIO PRZEZ j2 GLOBAL, OKREŚLONĄ PRZEZ NAS WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA. WYCHODZĄC NAPRZECIW POTRZEB NASZYCH KLIENTÓW, j2 GLOBAL OBECNIE EGZEKWUJE TĘ POLITYKĘ TYLKO WÓWCZAS, GDY UŻYTKOWANIE PRZEKRACZA ŁĄCZNIE 130 STRON FAKSOWYCH I MINUT WIADOMOŚCI GŁOSOWYCH W DOWOLNYM OKRESIE TRZYDZIESTU (30) DNI, CO ZNACZNIE PRZEKRACZA RZECZYWISTE DOZWOLONE UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z TĄ POLITYKĄ „DOZWOLONEGO UŻYTKU”. NIEZALEŻNIE OD TEJ KONCESJI, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO WZROŻENIA W DOWOLNYM MOMENCIE TEJ POLITYKI ZGODNIE Z JEJ WARUNKAMI (TJ. UŻYTKOWANIE W DOWOLNYM OKRESIE TRZYDZIESTU (30) DNI PRZEKRACZAJĄCE PONADTRZYKROTNIE ŚREDNI POZIOM UŻYTKOWANIA PRZEZ NASZYCH KLIENTÓW eFAX PRO, eFAX PLUS AND jCONNECT PREMIER W TYM OKRESIE TRZYDZIESTU (30) DNI). 

  W PRZYPADKU NARUSZENIA PRZEZ PAŃSTWA ZASAD TEJ POLITYKI, ZOSTANIE PAŃSTWU AUTOMATYCZNIE NALICZONE 0.15 USD (LUB PRZYBLIŻONA RÓWNOWARTOŚĆ TEJ KWOTY W WALUCIE LOKALNEJ) ZA KAŻDY FAKS I MINUTĘ WIADOMOŚCI GŁOSOWYCH PONAD LIMIT DOZWOLONEGO UŻYTKOWANIA I MOGĄ PAŃSTWO WÓWCZAS PRZEJŚĆ NA WYŻSZY PLAN eFAX PRO, ABY SKORZYSTAĆ Z OBOWIĄZUJĄCEJ W NIM MNIEJ RESTRYKCYJNEJ POLITYKI DOZWOLONEGO UŻYTKU. DLA KAŻDEJ TRANSMISJI LICZBĘ STRON OBLICZA SIĘ NA PODSTAWIE WYŻSZEJ SPOŚRÓD RZECZYWISTEJ LICZBY STRON LUB LICZBY PEŁNYCH I ROZPOCZĘTYCH 60-SEKUNDOWYCH ODCINKÓW CZASU TRANSMISJI. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO I STOSOWNIE DO OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, j2 GLOBAL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA LUB ZAWIESZENIA PAŃSTWA KONTA BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA W PRZYPADKU NARUSZENIA POLITYKI.
 2. Korzystanie z Usługi Plus z bezpłatnym numerem. Jako Klient Usługi Plus z bezpłatnym numerem otrzymają Państwo bezpłatny Numer eFax, z którego mogą Państwo otrzymywać faksy i opcjonalnie wiadomości głosowe na swoją pocztę elektroniczną. Obciążeni zostaną Państwo opłatą za użytkowanie (określoną na Stronie internetowej eFax) wyliczoną na podstawie łącznej liczby otrzymanych stron faksowych i minut wiadomości głosowych. Jako Klient Plus będą Państwo mieć możliwość wysyłania faksów za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej i subskrybowania dodatkowych usług oferowanych przez j2 Global, jak to opisano na Stronie internetowej eFax, stosownie do warunków niniejszej Umowy lub osobnej umowy dotyczącej tych dodatkowych usług.

 

« Powrót do góry strony

4. Korzystanie z darmowej Usługi eFax Free; Polityka dozwolonego użytku.

Jako Klient Usługi darmowej otrzymają Państwo zdalny (tj. nielokalny) lub niezlokalizowany geograficznie Numer eFax, z którego mogą Państwo otrzymywać ograniczoną liczbę faksów na swoją pocztę elektroniczną. ROZUMIEJĄ PAŃSTWO I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE NUMER KIERUNKOWY CZY TEŻ PREFIKS DLA TEGO NUMERU eFAX WYBRANY ZOSTANIE PRZEZ J2 GLOBAL WEDŁUG SWOJEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA, ZALEŻNIE OD DOSTĘPNEGO ZASOBU NUMERÓW, I ŻE NIE BĘDĄ PAŃSTWO MIELI MOŻLIWOŚCI WYBRANIA LUB ZMIANY TEGO NUMERU KIERUNKOWEGO, O ILE NIE ZDECYDUJĄ SIĘ PAŃSTWO PRZEJŚĆ NA WYŻSZY PLAN PŁATNEGO ABONENTA. j2 Global świadczy tę darmową usługę wychodząc naprzeciw Państwa potrzeb i zastrzega sobie prawo do wyłączenia Państwa darmowej usługi w dowolnym czasie bez powiadomienia. ROZUMIEJĄ PAŃSTWO I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE TA DARMOWA USŁUGA PODLEGA POLITYCE „DOZWOLONEGO UŻYTKU” j2 GLOBAL DLA DARMOWYCH KONT. NARUSZĄ PAŃSTWO ZASADY TEJ POLITYKI, JEŻELI W OBRĘBIE DOWOLNEGO OKRESU TRZYDZIESTU (30) DNI OTRZYMAJĄ PAŃSTWO WIĘCEJ NIŻ DWADZIEŚCIA (20) STRON FAKSOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM WSZELKICH WIADOMOŚCI REKLAMOWYCH I INFORMACYJNYCH WYSŁANYCH DO PAŃSTWA BEZPOŚREDNIO PRZEZ j2 GLOBAL, OKREŚLONĄ PRZEZ NAS WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA. W PRZYPADKU, GDY UZNAMY, ŻE NARUSZYLI PAŃSTWO TĘ POLITYKĘ, J2 GLOBAL SPRÓBUJE POWIADOMIĆ PAŃSTWA O TAKIM NARUSZENIU I ZAPROPONUJE PODWYŻSZENIE PAŃSTWA PLANU DO PŁATNEGO ABONAMENTU. JEŻELI ZDECYDUJĄ SIĘ PAŃSTWO NIE PODWYŻSZAĆ SWOJEGO PLANU, PAŃSTWA KONTO MOŻE ZOSTAĆ ZAMKNIĘTE LUB ZAWIESZONE WEDŁUG WYŁĄCZNEGO UZNANIA J2 GLOBAL, CHYBA ŻE ZABRANIA TEGO PRAWO. WSZELKIE NIEEGZEKWOWANIE PRZEZ J2 GLOBAL TEJ POLITYKI NIE UNIEMOŻLIWIA NAM WYEGZEKWOWANIA JEJ W DOWOLMNYM CZASIE W PRZYSZŁOŚCI, W ZWIĄZKU ZARÓWNO Z PRZESZŁYMI, JAK I BIEŻĄCYMI NARUSZENIAMI.

KAŻDY KLIENT, ZARÓWNO FIRMOWY JAK I INDYWIDUALNY, MOŻE OTRZYMAĆ TYLKO JEDEN (1) DARMOWY NUMER eFax. Jeżeli państwo lub Państwa firma chcą mieć więcej niż jeden (1) Numer eFax, wówczas j2 Global może zażądać od Państwa, a Państwo muszą się zgodzić na podwyższenie planu do abonamentu płatnego. Niezależnie od naszej Polityki prywatności opisanej w Rozdziale 8 dalej, j2 Global ma prawo do ujawnienia adresu mailowego Klientów Usługi darmowej właścicielowi adresu URL powiązanego z tym adresem mailowym, aby monitorować przestrzeganie ograniczeń wskazanych w niniejszym punkcie i je egzekwować. Ponadto j2 Global jest uprawniony do kontroli Państwa użytkowania Usługi darmowej i wszelkiego powiązanego oprogramowania po doręczeniu z nie mniej niż pięciodniowym (5) wyprzedzeniem pisemnego powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia takiej kontroli w Państwa lokalach w normalnych godzinach pracy. Jeżeli j2 Global ostatecznie stwierdzi, według swojego wyłącznego uznania i niezależnie od tego, czy przeprowadził kontrolę, że naruszyli Państwo wyżej wskazane ograniczenia dotyczące Usługi darmowej lub dowolnego powiązanego z nią oprogramowania, j2 Global zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wyłączenia lub zawieszenia Państwa Usługi, chyba że zabrania tego prawo. Zgadzają się Państwo zapłacić j2 Global kwotę, jaka byłaby od Państwa należna za Usługę Plus za okres nieprzestrzegania Polityki dozwolonego użytku Usługi darmowej, oraz poniesione przez j2 Global koszty prowadzenia wszelkich kontroli, według wyłącznego uznania j2 Global, które ujawniły takie nieprzestrzeganie. Wszelkie nieegzekwowanie przez j2 Global tej polityki nie uniemożliwia nam wyegzekwowania jej w dowolnym czasie w przyszłości, w związku zarówno z przeszłymi, jak i bieżącymi naruszeniami.

Będą Państwo mieli możliwość subskrybowania dodatkowych usług oferowanych przez j2 Global, jak to opisano na Stronie internetowej eFax, stosownie do warunków niniejszej Umowy lub osobnej umowy dotyczącej tych dodatkowych usług.

« Powrót do góry strony

5. Przechowywanie faksów.

Dopóki Państwa konto eFax pozostaje aktywne, j2 Global będzie przechowywał wiadomości faksowe otrzymane za pośrednictwem Państwa Numeru eFax przez okres do trzydziestu (30) dni dla Klientów darmowych i przez cały okres istnienia konta dla Klientów Plus i Klientów Pro, w każdym przypadku liczony od daty odebrania takiego faksu. Dostęp do tych faksów jest możliwy online za pośrednictwem Centrum wiadomości eFax. Uznają Państwo, że j2 Global może zmienić swoje praktyki i ograniczenia dotyczące przechowywania wiadomości faksowych, w tym bez ograniczeń maksymalną liczbę dni, przez które wiadomości faksowe będą przechowywane, maksymalną liczbę wiadomości przechowywanych jednocześnie oraz maksymalną przestrzeń dyskową na przechowywanie wiadomości faksowych przydzieloną Państwu na serwerach j2 Global, w dowolnym momencie, jak to przewidziano w Rozdziale 13. Zgadzają się Państwo ponadto, że stosownie do obowiązującego prawa j2 Global nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykasowanie lub nieprzechowanie dowolnych wiadomości faksowych i/lub innych komunikatów przechowywanych lub przesyłanych za pośrednictwem Usług.

« Powrót do góry strony

6. Zasoby poczty elektronicznej.

Aktywni abonenci eFax Plus i eFax Pro mają prawo otrzymać darmowe konto poczty elektronicznej od www.123mail.net, zgodnie ze standardowymi warunkami korzystania dla tej usługi (zobacz www.123mail.net/terms.html), dostępne do korzystania online poprzez Centrum wiadomości eFax. Uznają Państwo i zgadzają się, że j2 Global nie ponosi żadnej odpowiedzialności za używanie przez Państwa tej usługi poczty elektronicznej i że, stosownie do obowiązującego prawa, j2 Global może zaprzestać dostarczania Państwu tej usługi poczty elektronicznej lub zmienić warunki jej dostarczania w dowolnym momencie, jak to przewidziano w Rozdziale 13. Ta usługa poczty elektronicznej może nie być dostępna we wszystkich krajach, gdzie j2 Global oferuje Numery eFax.

« Powrót do góry strony

7. Korzystanie z Usługi eFax Broadcast.

eFax Broadcast jest to usługa bezzwrotnie przedpłacona. Klienci są obciążani za eFax Broadcast w zależności od liczby stron. Stosowne stawki są podane na Stronie internetowej eFax.

« Powrót do góry strony

8. Polityka prywatności i ochrona danych.

W przypadku wszystkich klientów: j2 Global przetwarza dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności, która jest dostępna pod adresem www.efax.co.uk/privacy i którą możemy okresowo aktualizować. Zachęcamy do regularnego przeglądania naszej Polityki prywatności.


Tylko Klienci biznesowi:

Jeżeli są Państwo Klientem biznesowymi, a Usługi wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, które podlega Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679, (“GDPR”), j2 Global Ireland Limited jest podmiotem przetwarzającym, zaś Państwo są administratorem w odniesieniu do takich danych osobowych (jak to zdefiniowano w GDPR), które są przetwarzane na podstawie niniejszej Umowy.

Zachowują Państwo kontrolę nad treścią faksów i w związku z tym j2 Global Ireland Limited nie może określić w niniejszych warunkach kategorii danych osobowych, jakie podlegają przetwarzaniu. Zakłada się, że takie dane osobowe mogą obejmować wszystkie kategorie danych osobowych odnoszące się do klientów klienta lub ich własnych klientów, klientów,  zleceniodawców, dostawców, pracowników, innego personelu i/lub innych osób, których dotyczą dane.

Klient może powiadomić j2 Global Ireland Limited o kategoriach osób, których dotyczą dane, lub o typach danych osobowych, które należy uwzględnić w niniejszych warunkach, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w polityce prywatności.

Jako podmiot przetwarzający dane j2 Global Ireland Limited w odniesieniu do danych osobowych (jak je zdefiniowano w GDPR) przekazanych przez Państwa lub wygenerowanych w trakcie realizacji Usług objętych niniejszą Umową:

(a) przetwarza takie dane osobowe zgodnie z niniejszymi warunkami oraz w inny sposób przestrzega Państwa udokumentowanych (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) instrukcji w związku z takim przetwarzaniem. Kiedy takie instrukcje są przekazywane ustnie, będą one nagrywane. Jeżeli w dowolnym momencie j2 Global Ireland Limited nie będzie w stanie przestrzegać Państwa instrukcji dotyczących przetwarzania danych osobowych (w wyniku zmiany obowiązującego prawa lub zmiany Państwa instrukcji, lub z dowolnego innego powodu), j2 Global Ireland Limited bezzwłocznie:

(i) powiadamia Państwa o takiej niezdolności w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo; oraz

(ii) zaprzestaje wszelkiego przetwarzania przedmiotowych danych osobowych (oprócz zwykłego przechowywania i utrzymywania bezpieczeństwa przedmiotowych danych osobowych) do momentu, gdy wydadzą Państwo nowe instrukcje, których j2 Global Ireland Limited będzie w stanie przestrzegać.

(b) zapewnia utrzymanie poufności danych osobowych; (ii) podejmuje zasadne kroki, aby zapewnić, że personel j2 Global Ireland Limited i jego podwykonawcy przetwarzania danych są rzetelni i godni zaufania, oraz (iii) podejmuje zasadne kroki, aby zapewnić, że cały odpowiedni personel j2 Global Ireland Limited i wszyscy odpowiedni podwykonawcy przetwarzania danych zobowiązali się do zapewnienia poufności wszystkich danych osobowych, które przetwarzają;

(c) zapewnia, że każdorazowo gdy j2 Global Ireland Limited zatrudnia podwykonawcę przetwarzania danych, powiadamia o tym Państwa i: (i) daje Państwu zasadną możliwość sprzeciwienia się zatrudnieniu tego podwykonawcy przetwarzania danych (uznaje się, że wyrazili Państwo zgodę, jeżeli nie wyrażą Państwo sprzeciwu w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania powiadomienia o proponowanym podwykonawcy przetwarzania danych); oraz (ii) zawiera wiążącą pisemną umowę z podwykonawcą przetwarzania danych, która nakłada na podwykonawcę przetwarzania danych te same obowiązki, jakie ciążą na j2 Global Ireland Limited na mocy niniejszej Umowy w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych; z zastrzeżeniem przestrzegania powyższych zasad, niniejszym udzielają Państwo ogólnego upoważnienia dla j2 Global Ireland Limited do zatrudniania podwykonawców przetwarzania danych w związku z Usługami.

(d) na Państwa żądanie i wyłączny koszt niezwłocznie zapewnia Państwu wszelką zasadną pomoc techniczną i organizacyjną (biorąc pod uwagę charakter i funkcjonowanie Usług) niezbędną do tego, aby odpowiednio odpowiedzieć na żądania osób chcących skorzystać z praw przysługujących im na mocy GDPR;

(e) na Państwa żądanie i wyłączny koszt niezwłocznie zapewnia Państwu wszelką zasadną pomoc niezbędną do tego, aby mogli Państwo: (i) powiadomić o odpowiednich naruszeniach GDPR odpowiednie władze i/lub dotknięte nimi osoby; (ii) przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych, gdy zachodzi taka potrzeba; oraz (iii) uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia od odpowiednich władz regulacyjnych;

(f) kasuje (lub na Państwa żądanie w momencie lub przed zamknięciem konta zwraca) wszelkie dane osobowe przetwarzane podczas świadczenia Usług znajdujące się w posiadaniu j2 Global Ireland Limited w terminie 180 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, inne niż dane, w odniesieniu do których j2 Global Ireland Limited jest administratorem (które będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności), chyba że obowiązujące prawo Unii Europejskiej lub któregoś z państw członkowskich stanowi inaczej;

(g) na Państwa żądanie i wyłączny koszt: (i) niezwłocznie dostarcza Państwu wszelkich informacji niezbędnych do tego, aby mogli Państwo wykazać przestrzeganie przez Państwa obowiązków wynikających z GDPR, w tej mierze, w jakiej j2 Global Ireland Limited jest w stanie dostarczyć takich informacji; oraz (ii) umożliwia i wspomaga kontrole, w tym inspekcje, prowadzone przez Państwa, państwa audytorów lub osoby wyznaczone pod warunkiem, że taka kontrola odbywa się w normalnych godzinach pracy, po powiadomieniu z zasadnym wyprzedzeniem j2 Global Ireland Limited i z zachowaniem zasadnych procedur poufności. Przed rozpoczęciem takiej kontroli strony uzgodnią wspólnie jej zakres, harmonogram i czas trwania. Nie mogą Państwo kontrolować j2 Global Ireland Limited częściej niż raz do roku; oraz

(h) powiadamia Państwa bez zbędnej zwłoki w przypadku: (i) dowiedzenia się o dowolnym naruszeniu ochrony danych osobowych; lub (ii) otrzymaniu dowolnej korespondencji lub komunikatu od dowolnej osoby, organu regulacyjnego lub strony trzeciej dotyczących przetwarzania danych osobowych; oraz

stosuje odpowiednie środki techniczne i zabezpieczające w celu ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym lub nielegalnym przetwarzaniem i przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem do takich danych osobowych.

 

« Powrót do góry strony

9. Odpowiedzialność klienta.

Są Państwo w pełni odpowiedzialni za treść swoich transmisji dokonywanych za pośrednictwem Usług. j2 Global działa jedynie jako bierny kanał do wysyłania i odbierania przez Państwa informacji samodzielnie przez Państwa wybranych. Jednakże j2 Global zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań w odniesieniu do Usług, które j2 Global uzna za konieczne lub stosowne według swojego wyłącznego uznania, jeżeli j2 Global uważa, że Państwo lub Państwa informacje mogą wytworzyć zobowiązania dla j2 Global, narazić lub zakłócić Usługi świadczone Państwu lub innym Klientom, lub spowodować, że j2 Global utraci (w całości lub w części) usługi dostawców usług internetowych lub innych dostawców j2 Global. Korzystanie przez Państwa z Usług podlega wszystkim obowiązującym lokalnym, stanowym, krajowym i międzynarodowym prawom i przepisom (w tym bez ograniczeń prawom regulującym odzyskiwanie kont, kontrolę eksportu, ochronę konsumentów, nieuczciwą konkurencję, zwalczanie dyskryminacji, papiery wartościowe lub fałszywe reklamy). Zgadzają się Państwo: (1) przestrzegać wszystkich praw dotyczących transmisji danych technicznych eksportowanych z dowolnego kraju za pośrednictwem Usług; (2) nie wykorzystywać Usług do jakichkolwiek nielegalnych celów; (3) nie zakłócać i nie dezorganizować sieci podłączonych do Usług; (4) przestrzegać wszystkich przepisów, polityk i procedur sieci podłączonych do Usług; (5) nie wykorzystywać Usług do naruszania należących do stron trzecich praw autorskich, patentów, znaków handlowych, tajemnic handlowych ani innych praw własności albo praw do wizerunku lub do prywatności; oraz (6) nie przesyłać za pośrednictwem Usług żadnych nielegalnych, napastliwych, oszczerczych, obelżywych, zawierających groźby, krzywdzących, wulgarnych, obscenicznych lub w inny sposób nagannych materiałów dowolnego rodzaju lub charakteru. Zgadzają się Państwo ponadto nie przesyłać żadnych materiałów, które zachęcają do zachowań mogących stanowić przestępstwo karne, wytwarzających zobowiązania cywilne lub w inny sposób naruszających dowolne obowiązujące prawa lub przepisy lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe. Usługi wykorzystują internet, aby umożliwić Państwu wysyłanie i odbieranie informacji, które sami Państwo wybierają. W rezultacie Państwa zachowanie podlega regulacjom, politykom i procedurom internetowym. Zgadzają się Państwo nie wykorzystywać Usług do łańcuszków internetowych, śmieciowych faksów i śmieciowych wiadomości mailowych ani ich w nich nie wzmiankować, spamowania lub dowolnej aktywności wykorzystującej spisy dystrybucyjne osób, które nie udzieliły wyraźnej zgody na objęcie ich takim procesem lub listą. Zgadzają się Państwo ponadto nie próbować uzyskać nieuprawnionego dostępu do innych systemów komputerowych. Nie będą Państwo zakłócać korzystania z Usług przez innych Klientów ani korzystania przez inne podmioty z podobnych usług.

Muszą Państwo (a) uzyskać i zapłacić za wszelki sprzęt i usługi świadczone przez strony trzecie (np. dostęp do internetu i poczty elektronicznej) wymagane, aby mogli Państwo mieć dostęp i korzystać z Usług eFax; (b) utrzymywać bezpieczeństwo swojego numeru PIN, hasła i innych poufnych informacji związanych z Państwa kontem eFax; oraz (c) w najszerszym dozwolonym prawem zakresie ponosić odpowiedzialność za wszelkie obciążenia wynikające z korzystania przez Państwa ze swojego konta eFax, w tym za nieuprawnione z niego korzystanie przed powiadomieniem j2 Global o takiej sytuacji i podjęciem kroków w celu zapobieżenia jej dalszemu występowaniu.

« Powrót do góry strony

10. Polityka dotycząca niechcianych reklam faksowych/dropboxu spamowego.

 1. Polityka dotycząca niechcianych reklam faksowych. Przesyłanie niechcianych reklam faksowych jest nielegalne w Stanach Zjednoczonych na mocy Federalnej Ustawy o ochronie abonentów telefonicznych z 1991 roku (TCPA) (http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/unwantedfaxes.html), zaś w Unii Europejskiej na mocy Regulacji o prywatności i łączności elektronicznej z 2003 roku, jest również nielegalne na mocy prawa obowiązującego w wielu innych krajach, stanach i prowincjach. Dystrybucja niechcianych reklam faksowych za pośrednictwem Usług jest zabroniona. Niezależnie od powyższego, dystrybucji reklam przez j2 Global wśród swoich klientów nie uważa się za niechciane reklamy faksowe na podstawie akceptacji przez Państwa niniejszej Umowy. 

  Według własnego wyboru i bez dodatkowego powiadomienia, j2 Global może stosować technologie i procedury, takie jak filtry, które mogą przerywać przesyłanie takich niechcianych reklam faksowych i powodować ich niedostarczenie. 

  Jeżeli uważają Państwo, że otrzymują Państwo niechciane reklamy faksowe, prosimy podjąć następujące kroki:
  1. Jeżeli taki faks zawiera numer telefoniczny, numer faksowy lub inne informacje kontaktowe służące „wypisaniu się” z otrzymywania dodatkowych śmieciowych faksów, prosimy to uczynić; oraz
  2. Prosimy wejść na następującą stronę internetową i wypełnić formularz skargi poprzez wprowadzenie wymaganych informacji i dołączenie kopii nielegalnego faksu: https://www.efax.co.uk/privacy. Uznają Państwo niniejszym, że j2 Global, jako właściciel wszystkich Numerów eFax ma wszelkie prawa (lecz nie obowiązek) do występowania z wszelkimi roszczeniami prawnymi przeciwko dowolnej stronie trzeciej dostępnymi w związku z otrzymywaniem przez Państwa niechcianych reklam faksowych, w tym ale niewyłącznie z roszczeniami na mocy TCPA i podobnych praw innych krajów, stanów lub prowincji, oraz że w zakresie, w jakim posiadają Państwo jakiekolwiek prawa do wnoszenia takich roszczeń, niniejszym przenoszą Państwo wszelkie takie prawa na j2 Global jako wynagrodzenie za świadczone przez j2 Global usługi na mocy niniejszej Umowy. 

   Ponieważ nasze Numery eFax mogą być ponownie przydzielane innym klientom w przypadku, gdy jakieś konto zostaje anulowane, i aby zapewnić możliwie najlepszą jakość usług dla wszystkich klientów, nie mają Państwo możliwości „wybrać opcji” otrzymywania na swój Numer eFax reklam faksowych na temat dostępności handlowej lub jakości dowolnych nieruchomości, towarów lub usług od osób, z którymi nie nawiązali Państwo relacji biznesowych.
 2. Polityka dotycząca dropboxu spamowego. j2 Global nie zezwala swoim Klientom na wykorzystywanie ich Numerów eFax jako „dropboxu” na odpowiedzi na mailowe lub faksowe oferty spamowe. Jeżeli uważają Państwo, że otrzymują Państwo mailowy lub faksowy spam przesyłany z wykorzystaniem Numeru eFax jako “dropboxu” na odpowiedzi, prosimy podjąć następujące kroki:
  1. Jeżeli taka wiadomość mailowa lub faks zawiera adres poczty elektronicznej, numer telefoniczny, numer faksowy lub inne informacje kontaktowe służące „wypisaniu się” z otrzymywania dodatkowych wiadomości, prosimy to uczynić.
  2. Jeżeli nie są Państwo w stanie skutecznie „wypisać się”, prosimy przesłać taką nielegalną wiadomość mailową na adres abuse@mail.j2.com. Sprawdzimy Państwa skargę i określimy, czy numer faksu/poczty głosowej podany w spamowej wiadomości mailowej lub w spamowym faksie jest Numerem eFax. Jeżeli jest, spróbujemy skontaktować się z tym klientem i jeżeli będzie to konieczne i odpowiednie, zamkniemy lub zawiesimy jego Usługę eFax. 

   Doceniamy Państwa pomoc w egzekwowaniu i przestrzeganiu tych polityk i liczymy na to, że doświadczenia w korzystaniu z usługi eFax będą nadal dla Państwa pozytywne.
  1. 18.     Zamknięcie konta w związku z brakiem płatności.

« Powrót do góry strony

11. Zamknięcie konta.

 1. Zarówno Państwo, jak i j2 Global mogą zamknąć Państwa konto eFax w dowolnym czasie, z jakiegoś powodu lub bez powodu, po przesłaniu powiadomienia. Aby powiadomić j2 Global, muszą Państwo skontaktować się telefonicznie z jednym z naszych przedstawicieli ds. obsługi klienta (pełna lista telefonicznych numerów kontaktowych eFax jest dostępna na stronie internetowej eFax).Przedstawiciel ds. obsługi klienta pomoże Państwu w anulowaniu Państwa konta zgodnie z procedurami weryfikacyjnymi j2 Global, które to procedury mogą być zmieniane przez j2 Global według swojego wyłącznego uznania. j2 Global zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia Państwa konta eFax bez wcześniejszego powiadomienia, o ile j2 Global podejmie próbę potwierdzenia takiego zamknięcia lub zawieszenie przesyłając następnie powiadomienie. Stosownie do obowiązującego prawa, j2 Global może automatycznie zamknąć lub zawiesić Państwa darmowe konto bez powiadomienia, jeżeli: (i) przez nieprzerwany okres trzydziestu (30) dni nie otrzymywali Państwo na swoje konto żadnych faksów lub wiadomości głosowych (dla celów tej klauzuli reklam i wiadomości informacyjnych wysyłanych przez j2 Global nie uważa się za otrzymane faksy lub wiadomości głosowe); (ii) Państwo lub jakiś pośrednik blokuje lub filtruje dowolne wiadomości mailowe wysyłane przez lub w imieniu j2 Global na państwa konto/konta poczty elektronicznej, na które otrzymują Państwo swoje faksy lub wiadomości głosowe, lub (iii) wybiorą Państwo opcję nieodbierania wiadomości reklamowych wysyłanych do Państwa bezpośrednio przez j2 Global.
 2. Jeżeli są Państwo konsumentem (w rozumieniu osoby fizycznej działającej poza zakresem swojej aktywności biznesowej, handlowej lub zawodowej), będą również mieli Państwo prawo do zamknięcia swojego konta eFax w terminie 14 dni („14-dniowy okres anulowania umowy”) od zawarcia niniejszej Umowy bez ponoszenia żadnych kosztów. Dla własnej wygody mogą Państwo pobrać, wypełnić i odesłać ten formularz pocztą elektroniczną na adres accountadmin@efax.co.uk lub faksem na numer +44 20 3070 0397 w 14-dniowym okresie anulowania umowy lub skontaktować się telefonicznie z jednym z naszych przedstawicieli ds. obsługi klienta (pełna lista telefonicznych numerów kontaktowych eFax jest dostępna na stronie internetowej eFax) w 14-dniowym okresie anulowania umowy.

« Powrót do góry strony

12. Oświadczenia Klienta.

Oświadczają Państwo i upewniają, że mają skończonych przynajmniej 18 lat lub, zależnie od sytuacji, są Państwo w wieku pełnoletniości w kraju, stanie lub prowincji, gdzie Państwo zamieszkują, i że posiadają Państwo prawo i zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy. Zgadzają się Państwo ponosić odpowiedzialność finansową za korzystanie przez siebie z Usług eFax (a także za korzystanie z Państwa konta przez innych, w tym bez ograniczeń mieszkających razem z Państwem nieletnich), i wykonywać swoje zobowiązania i powinności określone w niniejszej Umowie.

« Powrót do góry strony

13. Modyfikacje Umowy abonenckiej.

Z wyłączeniem zakresu, w jakim jest to zabronione obowiązującym prawem, j2 Global może wprowadzać zmiany w niniejszej Umowie w dowolnym czasie poprzez (a) zamieszczenie zmienionej Umowy abonenckiej eFax na Stronie internetowej eFax i/lub (b) przesłanie informacji dotyczącej zmiany na adres poczty elektronicznej podany przez Państwa j2 Global. MAJĄ PAŃSTWO OBOWIĄZEK REGULARNIE PRZEGLĄDAĆ STRONĘ INTERNETOWĄ Efax, ABY NA CZAS ZOSTAĆ POWIADOMIONYM O TAKICH ZMIANACH. UWAŻA SIĘ, ŻE ZAAKCEPTOWALI PAŃSTWO TAKIE ZMIANY NADAL KORZYSTAJĄC Z USŁUG eFAX PO TYM, JAK TAKIE ZMIANY ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE LUB INFORMACJA DOTYCZĄCA TAKICH ZMIAN ZOSTAŁA DO PAŃSTWA WYSŁANA. Poza tym, niniejsza Umowa nie może być zmieniana inaczej niż w formie pisemnej opatrzonej podpisami zarówno Państwa, jak i j2 Global.

« Powrót do góry strony

14. Modyfikacja Usług.

j2 Global zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub wycofania dowolnej Usługi za powiadomieniem lub bez powiadamiania Państwa. j2 Global nie ponosi odpowiedzialności wobec Państwa lub dowolnej strony trzeciej, jeżeli skorzysta ze swojego prawa do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usług.

« Powrót do góry strony

15. Konto członkowskie, PIN i bezpieczeństwo.

W trakcie procesu rejestracji poproszeni Państwo zostaną o podanie adresu poczty elektronicznej i wybranie numeru PIN. Kiedy staną się Państwo już zarejestrowanym użytkownikiem, Państwa Numer eFax zostanie automatycznie wysłany do państwa pocztą elektroniczną. Mogą Państwo zmienić swój numer PIN i ustanowić hasło, aby chronić swoje faksy i wiadomości głosowe, po zalogowaniu się na Stronie internetowej eFax. Są Państwo w całości odpowiedzialni za utrzymanie poufności Państwa numeru PIN, hasła i informacji dotyczących konta. Ponadto, o ile nie stanowi inaczej obowiązujące prawo, są Państwo w całości odpowiedzialni za wszelką aktywność mającą miejsce na Państwa koncie. Zgadzają się Państwo natychmiast powiadomić j2 Global o wszelkim nieuprawnionym korzystaniu z Państwa konta lub wszelkich innych wiadomych Państwu naruszeniach bezpieczeństwa.

« Powrót do góry strony

16. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności.

 1. eFAX ORAZ CAŁOŚĆ OPROGRAMOWANIA I USŁUG j2 GLOBAL SĄ DOSTARCZANE „TAKIMI, JAKIE SĄ” I ANI j2 GLOBAL ANI ŻADEN Z JEGO LICENCJODAWCÓW LUB USŁUGODAWCÓW NIE PRZEDSTAWIAJĄ PAŃSTWU ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOMYŚLNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH ICH PRZYDATNOŚCI, STANU LUB DZIAŁANIA. j2 GLOBAL NIE GWARANTUJE, ŻE DOSTĘP DO USŁUG LUB KORZYSTANIE Z NICH BĘDĄ NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI TEŻ ŻE OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGI j2 GLOBAL BĘDĄ SPEŁNIAŁY JAKIEŚ KONKRETNE KRYTERIA SPRAWNOŚCI LUB JAKOŚCI. j2 GLOBAL I KAŻDY Z JEGO LICENCJODAWCÓW I USŁUGODAWCÓW WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKĄ DOMYŚLNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, DOTYCZĄCEJ TYTUŁU PRAWNEGO, ZDATNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW, NIENARUSZANIA PRAW, ZGODNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I STARANNOŚCI.
 2. KORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z eFAX ORAZ CAŁOŚCI OPROGRAMOWANIA I USŁUG j2 GLOBAL NA WŁASNE RYZYKO. PONOSZĄ PAŃSTWO PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO STRAT WYNIKAJĄCYCH Z POBIERANIA I/LUB UŻYTKOWANIA PRZEZ PAŃSTWA PLIKÓW LUB INNYCH MATERIAŁÓW (W TYM OPROGRAMOWANIA j2 GLOBAL) UZYSKANYCH BĄDŹ TO BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POŚREDNIO OD j2 GLOBAL. ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, ŻE ANI j2 GLOBAL ANI ŻADEN Z JEGO LICENCJODAWCÓW LUB USŁUGODAWCÓW NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA SZKODY (W TYM SZKODY WTÓRNE LUB SPECJALNE) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z eFAX LUB DOWOLNEGO INNEGO OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG j2 GLOBAL, I NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ PAŃSTWO WSZELKICH ROSZCZEŃ W TYM ZAKRESIE, WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNYCH PODSTAW, NAWET JEŚLI j2 GLOBAL LUB DOWOLNY TAKI LICENCJODAWCA LUB USŁUGODAWCA ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ j2 GLOBAL I JEGO LICENCJODAWCÓW I USŁUGODAWCÓW ORAZ DOSTĘPNY PAŃSTWU JEDYNY ŚRODEK ZARADCZY W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA I USŁUG j2 GLOBAL LUB DOWOLNEGO NARUSZENIA NINIEJSZEJ UMOWY OGRANICZAJĄ SIĘ DO NIŻSZEJ SPOŚRÓD KWOT PONIŻEJ WYMIENIONYCH: (I) KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ PAŃSTWA ZA DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA I USŁUG ORAZ KORZYSTANIE Z NICH W OKRESIE TRZECH (3) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ PAŃSTWA ROSZCZENIA LUB (II) 500.00 USD. NINIEJSZYM ZWALNIAJĄ PAŃSTWO j2 GLOBAL ORAZ KAŻDEGO Z JEGO LICENCJODAWCÓW I USŁUGODAWCÓW Z WSZELKICH OBOWIĄZKÓW, ZOBOWIĄZAŃ I ROSZCZEŃ PRZEKRACZAJĄCYCH TEN LIMIT. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE ZEZWALA SIĘ NA WYŁĄCZENIE LUB MODYFIKOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI DOMYŚLNYCH LUB OGRANICZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZATEM NIE WSZYSTKIE Z WYŻEJ PRZEDSTAWIONYCH OGRANICZEŃ MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE W PAŃSTWA PRZYPADKU.
 3. ANI j2 GLOBAL ANI ŻADEN Z JEGO LICENCJODAWCÓW LUB USŁUGODAWCÓW W ŻADEN SPOSÓB NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO BEZPOŚRTEDNIO, CZY TEŻ POŚREDNIO, ZA WSZELKIE TRUDNOŚCI KOMUNIKACYJNE BĘDĄCE POZA KONTROLĄ j2 GLOBAL LUB KONTROLĄ TAKIEGO LICENCJODAWCY LUB USŁUGODAWCY, KTÓRE MOGĄ PROWADZIĆ DO PRZERWANIA USŁUGI DOSTARCZANIA DANYCH NA ADRES POCZYTY ELEKTRONICZNEJ KLIENTA, JEGO PAGER, TELEFON LUB DOWOLNE INNE URZĄDZENIA ODBIORCZE LUB USŁUG PRZECHOWYWANIA I/LUB DOSTARCZANIA DANYCH STRON TRZECICH.
 4. NIE BĘDĄ PAŃSTWO PPLEGAĆ NA ŻADNYCH OŚWIADCZENIACH ANI ZAPEWNIENIACH, WYRAŹNYCH LUB DOMYŚLNYCH, WYRAŻANYCH PRZEZ DOWOLNĄ OSOBĘ INNĄ NIŻ UPOWAŻNIONY PRACOWNIK j2 GLOBAL PRZY OCENIANIU USŁUGI eFAX LUB DOWOLNYCH INNYCH USŁUG I/LUB PRODUKTÓW j2 GLOBAL.

« Powrót do góry strony

17. Opłaty.

O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej:

 1. Zgadzają się Państwo regulować wszystkie obciążenia za korzystanie przez Państwa z Usług według cen obowiązujących w danym czasie w Państwa kraju zamieszkania. j2 Global zastrzega sobie prawo do naliczania podatku od towarów i usług („VAT"), podatku obrotowego lub innych podatków od Usług, jeśli uzna to za stosowne, i j2 Global zastrzega sobie prawo do zmiany cen i wprowadzania nowych opłat za dostęp do Usług j2 Global lub za korzystanie z nich. Wszystkie zmiany cen lub opłat (ale niekoniecznie podatków) zostaną przesłane Państwu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zamieszczone na Stronie internetowej eFax i na Państwu ciąży odpowiedzialność za regularne przeglądanie takich informacji cenowych, aby na czas zapoznać się z takimi zmianami. Dalsze korzystanie z Usług lub niezamknięcie Państwa konta j2 Global po zamieszczeniu zmian oznacza akceptację przez Państwa cen z zamieszczonymi modyfikacjami.
 2. Płatność salda Państwa konta eFax jest wymagalna miesięcznie lub rocznie, zgodnie z Państwa harmonogramem płatności, w walucie wystawienia rachunku, i musi być dokonana za pomocą karty kredytowej lub debetowej wskazanej przez Państwa do użytku i transakcji związanych z j2 Global lub z zastosowaniem takiej innej metody płatności, jaką j2 Global może okresowo wskazywać. Jeżeli Państwa konto jest kwalifikowanym kontem biznesowym i zostało zatwierdzone przez j2 Global do rozliczania korporacyjnego, obciążenia będą naliczane, oznaczane numerem identyfikacyjnym Klienta i fakturowane comiesięcznie. Jeżeli j2 Global nie otrzyma płatności za Państwa konto eFax w dacie wymagalności, zgadzają się Państwo natychmiast zapłacić wszystkie należne kwoty na żądanie j2 Global. Każdorazowo kiedy korzystają Państwo z Usług eFax lub pozwalają na korzystanie z nich lub je powodują, zgadzają się Państwo i potwierdzają, że j2 Global jest uprawniony do obciążenia wskazanej przez Państwa karty lub uzyskania płatności za Usługi za pomocą innych środków prawnie dostępnych j2 Global. Państwa umowa z wydawcą karty reguluje korzystanie przez Państwa z wskazanej przez Państwa karty w odniesieniu do eFax, i muszą Państwo odwoływać się do takiej umowy (a nie niniejszej Umowy), gdy chodzi o Państwa prawa i obowiązki posiadacza karty. Zgadzają się Państwo, że j2 Global może (opcjonalnie) kumulować opłaty naliczane w trakcie Państwa miesięcznego cyklu rozliczeniowego i przedkładać je jako jedno lub więcej sumarycznych obciążeń w trakcie lub na koniec każdego cyklu oraz że j2 Global może opóźnić w czasie uzyskanie autoryzacji od Państwa banku lub wydawcy karty do momentu przedłożenia skumulowanego obciążenia (obciążeń). Oznacza to, że skumulowane obciążenia mogą pojawiać się na wyciągu, który otrzymują Państwo od Państwa banku lub wydawcy karty. Jeżeli jest zaległość na Państwa koncie lub Państwa metoda płatności nie powiodła się, mogą Państwo otrzymać powiadomienie o tym w formie SMSa.
 3. Aby przejrzeć swoje bieżące saldo konta oraz szczegóły rozliczeniowe i wszelkie skumulowane obciążenia, prosimy kliknąć „Rozliczenia” po zalogowaniu się na Stronie internetowej eFax.
 4. Państwa opłata aktywacyjna oraz miesięczne lub roczne opłaty za korzystanie z usług, odpowiednio, są płatne z góry i są CAŁKOWICIE BEZZWROTNE, chyba że dokonane zostanie prawidłowo zamknięcie konta zgodnie z postanowieniami Rozdziału 11(b) przed upływem 14-dniowego okresu anulowania umowy. Zgadzają się Państwo, że dla miesięcznych abonamentów j2 Global może przedkładać obciążenia za Państwa miesięczną opłatę za usługę co miesiąc, a dla rocznych abonamentów j2 może przedkładać obciążenia za Państwa roczną opłatę za usługę corocznie, zaś obciążenia za dodatkowe użytkowanie co miesiąc, w każdym przypadku bez dodatkowego upoważnienia z Państwa strony, dopóki nie zawiadomią Państwo z wyprzedzeniem (zgodnie z procedurami weryfikacyjnymi j2 Global, ustalanymi przez j2 Global okresowo według własnego uznania), że odwołali Państwo takie upoważnienie lub pragną zmienić wskazaną przez siebie kartę. Takie zawiadomienie nie będzie miało wpływu na obciążenia przedłożone do momentu, gdy j2 Global będzie w stanie podjąć należyte działania na podstawie otrzymanego od Państwa zawiadomienia. Jeżeli zarejestrują się Państwo na więcej niż jeden numer eFax, Państwa pierwsza płatność za takie dodatkowe numery eFax może zostać proporcjonalnie podzielona tak, aby zbiegała się z rocznym terminem płatności za Państwa pierwszy numer eFax. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące obciążeń dokonanych na Państwa koncie, muszą Państwo skontaktować się z Działem Obsługi Klienta j2 Global w terminie trzydziestu (30) dni od daty obciążenia. Niekorzystania z konta nie uważa się za podstawę do odmowy opłacenia obciążeń przedłożonych przez j2 Global zgodnie z niniejszą Umową.
 5. Jeżeli abonują Państwo Usługi eFax na podstawie oferty specjalnej przyznającej Państwu bezpłatny okres próbny, Państwa opłata aktywacyjna i początkowa opłata za usługę zostaną PREAUTORYZOWANE W RAMACH LIMITU PAŃSTWA KARTY KREDYTOWEJ LUB DEBETOWEJ (co oznacza, że kwoty preautoryzowane nie będą uważane za dostępne środki kredytowe lub debetowe na takim rachunku) i zostaną natychmiast pobrane z Państwa karty kredytowej lub debetowej, bez dodatkowego upoważnienia z Państwa strony, po upływie takiego bezpłatnego okresu próbnego, chyba że zawiadomią Państwo z wyprzedzeniem (zgodnie z procedurami weryfikacyjnymi j2 Global, ustalanymi przez j2 Global okresowo według własnego uznania), że odwołali Państwo takie upoważnienie. Takie zawiadomienie nie będzie miało wpływu na obciążenia przedłożone do momentu, gdy j2 Global będzie w stanie podjąć należyte działania na podstawie otrzymanego od Państwa zawiadomienia.
 6. Jeżeli abonują Państwo Usługi eFax na podstawie oferty specjalnej przyznającej przedpłacony rabat na określoną liczbę miesięcy, Państwa przedpłacone opłaty są płatne z góry i jeśli konto nie zostanie zamknięte zgodnie z postanowieniami Rozdziału 11(b) przed upływem 14-dniowego okresu anulowania umowy są CAŁKOWICIE BEZZWROTNE. Ponadto, Państwa początkowa opłata za usługę za miesiąc następujący bezpośrednio po okresie przedpłaconym zostanie PREAUTORYZOWANA W RAMACH LIMITU PAŃSTWA KARTY KREDYTOWEJ LUB DEBETOWEJ i zostanie natychmiast pobrana z Państwa karty kredytowej lub debetowej, bez dodatkowego upoważnienia z Państwa strony, po upływie takiego okresu przedpłaconego, chyba że zawiadomią Państwo z wyprzedzeniem (zgodnie z procedurami weryfikacyjnymi j2 Global, ustalanymi przez j2 Global okresowo według własnego uznania), że odwołali Państwo takie upoważnienie. Takie zawiadomienie nie będzie miało wpływu na obciążenia przedłożone do momentu, gdy j2 Global będzie w stanie podjąć należyte działania na podstawie otrzymanego od Państwa zawiadomienia.
 7. W przypadku Klientów eFax Pro lub eFax Plus z niebezpłatnym numerem, będą Państwo ponosić dodatkowe opłaty ponad minimalne miesięczne obciążenie, jeżeli otrzymają Państwo poprzez swoje konto eFax łączną liczbę stron faksowych i wiadomości głosowych przewyższającą liczbę dozwoloną w naszej Polityce dozwolonego użytku opisanej, odpowiednio, w rozdziałach 2. a. i 3. a. wyżej. Użytkowanie w przeliczeniu na strony obejmuje strony otrzymane lub wysłane za pośrednictwem Usług. Dla każdej transmisji (wysyłanie lub odbieranie) liczbę stron oblicza się na podstawie wyższej spośród rzeczywistej liczby stron lub liczby pełnych lub rozpoczętych 60-sekundowych odcinków czasu transmisji. Zgadzają się Państwo, że j2 Global może przedkładać takie obciążenia za użytkowanie w momencie, gdy takie obciążenia zostają poniesione, lub akumulując takie obciążenia (według wyłącznego uznania j2 Global), bez dodatkowego upoważnienia z Państwa strony, dopóki nie zawiadomią Państwo z wyprzedzeniem (zgodnie z procedurami weryfikacyjnymi j2 Global, ustalanymi przez j2 Global okresowo według własnego uznania), że odwołali Państwo takie upoważnienie lub pragną zmienić wskazaną przez siebie kartę. Takie zawiadomienie nie będzie miało wpływu na obciążenia przedłożone do momentu, gdy j2 Global będzie w stanie podjąć należyte działania na podstawie otrzymanego od Państwa zawiadomienia. Jeżeli korzystają Państwo z Usług eFax z pewnych lokalizacji, mogą Państwo również ponosić obciążenia nakładane przez Państwa dostawcę usług internetowych, dostawcę usług online i/lub operatora połączeń zamiejscowych, aby mieć dostęp do j2 Global.
 8. W przypadku wszystkich klientów eFax Pro i eFax Plus dodatkowe obciążenia za usługę faksową wychodzącą i/lub inne usługi płatne zależnie od stopnia użytkowania, które j2 Global może okresowo wprowadzać, są płatne z góry za pośrednictwem depozytu o ustalonej wysokości, określanej okresowo przez j2 Global (obecnie 10.00 USD lub przybliżona równowartość tej kwoty w walucie lokalnej). Klienci o wyższym zapotrzebowaniu na korzystanie z usług mogą podwyższyć wysokość swojego depozytu logując się na swoje konto na Stronie internetowej eFax lub kontaktując się z Obsługą Klienta. Depozyt ten będzie wymagalny i płatny natychmiast w momencie skorzystania przez Państwa z dowolnej usługi płatnej zależnie od użytkowania (lub w przypadku posiadania darmowego kredytu w momencie wyczerpania takiego kredytu). W rezultacie, kiedy po raz pierwszy skorzystają Państwo z tych usług płatnych zależnie od użytkowania (po wyczerpaniu darmowego kredytu, jeżeli taki Państwo posiadają), z Państwa karty kredytowej lub debetowej pobrany zostanie natychmiast depozyt (obecnie 10,00 USD lub przybliżona równowartość tej kwoty w walucie lokalnej) bez dodatkowego upoważnienia z Państwa strony. Państwa depozyt będzie następnie uszczuplany stosownie do korzystania przez Państwa z usługi faksów wychodzących i/lub innych usług płatnych zależnie od użytkowania, zgodnie ze standardowymi stawkami j2 Global za przesyłanie wiadomości dla tych Usług eFax. Następnie, każdorazowo gdy Państwa depozyt spadnie do 2,00 USD lub przybliżonej równowartości tej kwoty w walucie lokalnej, kolejny stały depozyt w tej samej kwocie co poprzedni depozyt zostanie natychmiastowo pobrany z Państwa karty kredytowej lub debetowej bez dodatkowego upoważnienia z Państwa strony, i depozyt ten będzie następnie uszczuplany stosownie do korzystania przez Państwa z usługi faksów wychodzących i/lub innych usług płatnych zależnie od użytkowania, zgodnie ze standardowymi stawkami j2 Global za przesyłanie wiadomości dla tych Usług eFax. W przypadku usługi faksów wychodzących prosimy pamiętać, że j2 Global będzie rozliczał Państwa z każdej podjętej przez j2 Global próby wysłania faksu, gdy wystąpi jakakolwiek transmisja niezależnie od tego, czy transmisja taka zostanie ukończona, jak to się zdarza, gdy ktoś odbierze telefon lub transmisja zostaje przerwana przed jej zakończeniem. 

  W przypadku, gdy j2 Global przedłoży obciążenia za Państwa miesięczną opłatę za usługę i obciążenia te zostaną odrzucone przez Państwa bank lub wydawcę karty (albo jego agenta lub podmiot afiliowany), upoważniają Państwo niniejszym j2 Global do wykorzystania Państwa depozytu na pokrycie wszelkich opłat miesięcznych należnych j2 Global do momentu, gdy j2 Global będzie w stanie z powodzeniem obciążyć Państwa kartę lub w inny sposób uzyskać płatność za Usługi. W przypadku, gdy j2 Global będzie następnie w stanie z powodzeniem pobrać Państwa miesięczną opłatę za usługę z Państwa karty kredytowej lub debetowej lub innymi metodami prawnie dostępnymi dla j2 Global, j2 Global automatycznie uzupełni Państwa depozyt kwotą równą wszystkim miesięcznym opłatom za usługę pokrytym z Państwa depozytu i pobierze z Państwa karty kredytowej lub debetowej kwotę równą tej kwocie lub w inny sposób uzyska płatność tej kwoty (i niniejszym upoważniają Państwo j2 Global, aby to uczynił). 

  Zgadzają się Państwo, że j2 Global może przedkładać obciążenia za te depozyty bez dodatkowego upoważnienia z Państwa strony, dopóki nie zawiadomią Państwo z wyprzedzeniem (zgodnie z procedurami weryfikacyjnymi j2 Global, ustalanymi przez j2 Global okresowo według własnego uznania), że odwołali Państwo takie upoważnienie lub pragną zmienić wskazaną przez siebie kartę. Takie zawiadomienie nie będzie miało wpływu na obciążenia przedłożone do momentu, gdy j2 Global będzie w stanie podjąć należyte działania na podstawie otrzymanego od Państwa zawiadomienia. Po otrzymaniu zawiadomienia (zgodnie z procedurami weryfikacyjnymi j2 Global, ustalanymi okresowo przez j2 Global według swojego wyłącznego uznania) od Państwa, że anulowali Państwo to upoważnienie, będą Państwo uprawnieni do zwrotu każdej niewykorzystanej części swojego ostatniego depozytu, chyba że w danym momencie istnieją jakieś zaległe obciążenia wynikające z korzystania przez Państwa ze swojego konta eFax (w tym obciążenia opisane w poprzednich akapitach), w którym to przypadku pozostała kwota Państwa depozytu zostanie wykorzystana na pokrycie takich obciążeń. Muszą Państwo bezzwłocznie powiadomić j2 Global o zmianach dotyczących: (a) numeru rachunku lub daty ważności wskazanej przez Państwa karty kredytowej lub debetowej lub innej metody płatności; (b) Państwa adresu rozliczeniowego dla wskazanej karty kredytowej lub debetowej lub innej metody płatności; oraz (c) imienia i nazwiska każdego nieletniego upoważnionego przez Państwa do korzystania z Państwa konta eFax. Muszą Państwo również bezzwłocznie powiadomić j2 Global, jeżeli Państwa karta lub inna metoda płatności została anulowana (np. w wyniku zagubienia lub kradzieży).

« Powrót do góry strony

18. Wypowiedzenie z powodu braku płatności.

Stosownie do wszelkich obowiązujących przepisów prawa, j2 Global zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Państwa konta eFax bez wcześniejszego zawiadomienia w momencie odrzucenia realizacji dowolnych obciążeń lub gdy bank albo wydawca karty (lub jego agent lub podmiot afiliowany) dochodzi zwrotu płatności wcześniej poczynionych na rzecz j2 Global albo w każdym innym wypadku nieopłacenia należności, gdy j2 Global jest przekonany, że są Państwo zobowiązani je pokryć. Prawa takie przysługują dodatkowo w stosunku do wszelkich innych środków prawnych i środków zaradczych dostępnych j2 Global, a nie zamiast nich.

« Powrót do góry strony

19. Aktualizacja kart kredytowych i debetowych.

Aby uniknąć przerw w świadczeniu Usługi eFax spowodowanych przez odrzucenie transakcji kartami kredytowymi lub debetowymi, j2 Global zastrzega sobie prawo do aktualizacji danych Państwa kart kredytowych lub debetowych (takich jak data ważności), o ile nie jest to zakazane prawem. ROZUMIEJĄ PAŃSTWO I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE J2 GLOBAL JEST UPRAWNIONY DO POZYSKIWANIA TAKICH ZAKTUALIZOWANYCH DANYCH KART, PRZECHOWYWANIA I WYKORZYSTYWANIA ICH DO ROZLICZANIA OBCIĄŻEŃ.

« Powrót do góry strony

20. Własność.

 1. Wszystkie programy, usługi, procesy, projekty, oprogramowanie, technologie, znaki handlowe, wynalazki i materiały składające się na Usługę eFax są w całości własnością j2 Global i/lub jego licencjodawców i usługodawców, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Nie mogą Państwo wykorzystywać znaków handlowych, nazw handlowych, patentów, praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej j2 Global bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od j2 Global.
 2. PONADTO ROZUMIEJĄ PAŃSTWO I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE NIE SĄ PAŃSTWO WŁASCICIELEM ŻADNEGO NUMERU eFAX PRZYDZIELONEGO PAŃSTWU PRZEZ j2 GLOBAL. WŁASNOŚĆ KAŻDEGO TAKIEGO NUMERU eFAX NALEŻY WYŁĄCZNIE DO j2 GLOBAL (A PAŃSTWO UZYSKUJĄ ODWOŁALNĄ LICENCJĘ NA KORZYSTANIE Z TAKIEGO NUMERU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA Z NIEGO DOTYCZĄCYMI PAŃSTWA USŁUGI j2 GLOBAL, JAK TO OKREŚLONO W NINIEJSZEJ UMOWIE). WYRAŹNIE ZAKAZUJE SIĘ PAŃSTWU DOPROWADZIĆ LUB USIŁOWAĆ DOPROWADZIĆ DO SYTUACJI, ŻE PRZYDZIELONY PAŃSTWU NUMER eFAX ZOSTANIE PRZENIESIONY DO JAKIEGOKOLWIEK INNEGO DOSTAWCY, OPERATORA TELEFONICZNEGO LUB DOWOLNEJ INNEJ OSOBY LUB PODMIOTU (OKREŚLANEJ RÓWNIEŻ CZASEM JAKO „PRZENIESIENIE” NUMERU TELEFONICZNEGO). W PRZYPADKU, GDY OKAŻE SIĘ, ŻE NARUSZYLI PAŃSTWO TEN ZAKAZ, ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NATYCHMIAST ZWRÓCIĆ NUMER j2 GLOBAL I ZAPŁACIĆ j2 GLOBAL KWOTĘ WYNOSZĄCĄ 500 USD (LUB JEJ RÓWNOWARTOŚĆ W WALUCIE LOKALNEJ). UPOWAŻNIAJĄ PAŃSTWO j2 GLOBAL DO OBCIĄŻENIA PRZYPISANEJ DO PAŃSTWA KONTA KARTY KREDYTOWEJ LUB PODJĘCIA WSZELKICH INNYCH KROKÓW NIEZBĘDNYCH DO POBRANIA TEJ PŁATNOŚCI. ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, ŻE TA PŁATNOŚĆ STANOWI ODSZKODOWANIE ODPOWIADAJĄCE W ROZSĄDNYM ZAKRESIE RZECZYWISTEJ I SPODZIEWANEJ SZKODZIE WYRZĄDZONEJ j2 GLOBAL PRZEZ TAKIE NARUSZENIE W ŚWIETLE TRUDNOŚCI W UDOWODNIENIU SZKODY PONIESIONEJ PRZEZ j2 GLOBAL I ŻE PŁATNOŚĆ TA NIE JEST KARĄ. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI NIE ZEZWALA SIĘ NA USTANAWIANIE OGRANICZEŃ PAŃSTWA PRAWA DO PRZENIESIENIA PRZYDZIELONEGO PAŃSTWU NUMERU eFAX, ZATEM NIEKTÓRE Z TYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PAŃSTWA PRZYPADKU. JEDNAK NAWET JEŚLI SĄ PAŃSTWO UPRAWNIENI DO PRZENIESIENIA TAKIEGO NUMERU Efax, ROZUMIEJĄ I ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, ŻE MOŻE TO NIE BYĆ MOŻLIWE, NP. GDY NIE ISTNIEJE UMOWA O PRZENIESIENIU POMIEDZY PAŃSTWEM A NASZYM OPERATOREM TELEFONICZNYM LUB Z DOWOLNYCH INNYCH PRZYCZYN.
 3. JEŻELI „SPROWADZILI” PAŃSTWO NUMER TELEFONICZNY W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ PAŃSTWA Z eFAX LUB ZGODNIE Z LOKALNYM PRAWEM SĄ PAŃSTWO UPRAWNIENI DO „PRZENIESIENIA” NUMERU Efax, MOGĄ PAŃSTWO „PRZENIEŚĆ” TEN NUMER W MOMENCIE ZAMKNIĘCIA SWOJEGO KONTA Efax, TYLKO JEŚLI SPEŁNIĄ PAŃSTWO NASTĘPUJĄCE WARUNKI: (i) DORSTARCZĄ PAŃSTWO PISEMNE ZAWIADOMIENIE DO j2 GLOBAL O SWOIM ZAMIARZE „PRZENIESIENIA” NUMERU TELEFONICZNEGO ZWIĄZANEGO Z ZAMKNIĘTYM KONTEM eFAX NIE PÓŹNIEJ NIŻ TRZYDZIEŚCI (30) DNI OD DATY ZAMKNIĘCIA PAŃSTWA KONTA eFAX („TERMIN ZAWIADOMIENIA O PRZENIESIENIU”); (ii) PAŃSTWA NOWY OPERATOR TELEFONICZNY DOSTARCZY NASZEMU OPERATOROWI TELEFONICZNEMU NALEŻYCIE SPORZĄDZONY WNIOSEK O PRZENIESIENIE PRZED UPŁYWEM TERMINU ZAWIADOMIENIA O PRZENIESIENIU; ORAZ (iii) PRZED UPŁYWEM TERMINU ZAWIADOMIENIA O PRZENIESIENIU j2 GLOBAL OTRZYMA OPŁATĘ ADMINISTRACYJNĄ NA POKRYCIE SWOICH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PRZENIESIENIA W KWOCIE (A) 40 USD (LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI W WALUCIE LOKALNEJ), JEŻELI „SPROWADZILI” PAŃSTWO NUMER TELEFONICZNY LUB (B) 65 GBP, JEŻELI SĄ PAŃSTWO UPRAWNIENI DO „PRZENIESIENIA” NUMERU eFAX ZGDNIE Z PRAWEM LOKALNYM. NINIEJSZYM UPOWAŻNIAJĄ PAŃSTWO j2 GLOBAL DO OBCIĄŻENIA PAŃSTWA KARTY KREDYTOWEJ STOSOWNĄ KWOTĄ LUB SPOWODOWANIA W INNY SPOSÓB UREGULOWANIA TEJ PŁATNOŚCI NA RZECZ j2 GLOBAL W TERMINIE ZAWIADOMIENIA O PRZENIESIENIU. JEŻELI NIE SPEŁNIĄ PAŃSTWO TYCH WARUNKÓW, NUMER TELEFONICZNY, KTÓRY PAŃSTWO „SPROWADZILI” PRZEJDZIE NA WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ j2 GLOBAL.
 4. ROZUMIEJĄ PAŃSTWO I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE PO ZAMKNIĘCIU PAŃSTWA KONTA eFAX Z DOWOLNEGO POWODU TAKI NUMER eFAX MOŻE ZOSTAĆ PONOWNIE PRZYDZIELONY INNEMU KLIENTOWI, I ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, ŻE j2 GLOBAL NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA SZKODY (W TYM SZKODY WTÓRNE I SPECJALNE) WYNIKAJĄCE Z TAKIEGO PONOWNEGO PRZYDZIELENIA, I NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ PAŃSTWO WSZELKICH ROSZCZEŃ W ODNIESIENIU DO TAKIEGO PONOWNEGO PRZYDZIELENIA, WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNYCH PODSTAW, NAWET JEŚLI j2 GLOBAL ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD.
 5. ROZUMIEJĄ I ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO PONADTO, ŻE j2 GLOBAL MOŻE MUSIEĆ OKRESOWO ZMIENIĆ PRZYDZIELONY PAŃSTWU NUMER eFAX (CZY TO Z POWODU ZMIANY NUMERU KIERUNKOWEGO, CZY TEŻ Z DOWOLNEGO INNEGO POWODU, POD LUB POZA KONTROLĄ j2 GLOBAL). ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, ŻE j2 GLOBAL NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA SZKODY (W TYM SZKODY WTÓRNE I SPECJALNE) WYNIKAJĄCE Z TAKIEJ ZMIANY PRZYDZIELONEGO PAŃSTWU NUMERU Efax, I NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ PAŃSTWO WSZELKICH ROSZCZEŃ W ODNIESIENIU DO TAKIEJ ZMIANY, WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNYCH PODSTAW, NAWET JEŚLI j2 GLOBAL ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD.
 6. W SZCZEGÓLNOŚCI ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, ŻE NIE SĄ PAŃSTWO UPOWAŻNIENI OBCIĄŻAĆ NUMERU eFAX PRZYDZIELONEGO PAŃSTWU PRZEZ j2 GLOBAL USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI PAŃSTWU LUB NA PAŃSTWA ŻĄDANIE, ANI W ŻADEN INNY SPOSÓB POWODOWAĆ, ŻE JAKIŚ DOSTAWCA USŁUG BĘDĄCY STRONĄ TRZECIĄ OBCIĄŻY TAKI NUMER DOWOLNYMI TAKIMI USŁUGAMI. ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI, GDY JEST TO ZABRONIONE OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, WSZELKIE TAKIE OBCIĄŻENIA DADZĄ j2 GLOBAL PRAWO DO NATYCHMIASTOWEGO ZAMKNIĘCIA LUB ZAWIESZENIA PAŃSTWA KONTA eFAX BEZ POWIADOMIENIA.

« Powrót do góry strony

21. Zabezpieczenie.

Zgadzają się Państwo zabezpieczyć j2 Global i każdego jego licencjodawcę i usługodawcę od wszelkich i wszystkich zobowiązań, wydatków (w tym opłat adwokackich) i szkód wynikających z roszczeń związanych z korzystaniem z Państwa konta eFax, w tym każdego naruszenia niniejszej Umowy przez Państwa lub dowolną inną osobę korzystającą z Państwa konta, każdego roszczenia o zniesławienie, oszczerstwo, naruszenie praw do prywatności lub wizerunku, każdej utraty usług przez innych klientów, każdego naruszenia własności intelektualnej lub innych praw dowolnych stron trzecich oraz każdego naruszenia dowolnych praw lub przepisów, w tym niewyłącznie każdego naruszenia praw lub przepisów zakazujących transmisji niechcianych reklam faksowych.

« Powrót do góry strony

22. Zakaz odsprzedaży Usług.

Państwa prawo do korzystania z Usług przysługuje Państwu osobiście. Mogą być Państwo osobą fizyczną, korporacją lub podmiotem biznesowym, ale zgadzają się Państwo nie odsprzedawać prawa do korzystania z Usług.

« Powrót do góry strony

23. Uczestnictwo w promocjach reklamodawców.

Mogą Państwo nawiązywać korespondencję lub uczestniczyć w promocjach reklamodawców prezentujących swoje produkty w ramach Usług. Wszelka taka korespondencja lub promocje, w tym dostawa towarów i usług oraz płatność za nie, a także wszelkie inne warunki, zapewnienia i oświadczenia związane z taką korespondencją lub promocjami, odbywają się wyłącznie między Państwem a reklamodawcą. j2 Global nie przyjmuje żadnych zobowiązań, powinności ani odpowiedzialności w związku z dowolną częścią takiej korespondencji lub promocji.

« Powrót do góry strony

24. Powiadomienia; wyrażanie zgody.

Powiadomienia przekazywane przez j2 Global do Państwa będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez ogólne zamieszczanie na Stronie internetowej eFax, lub też za pośrednictwem poczty konwencjonalnej. W każdej kwestii wymagającej uprzedniej zgody j2 Global, zgodę taką będzie się uważać za wyrażoną, tylko jeżeli nastąpi to w wyżej podany sposób przez upoważnionego przedstawiciela j2 Global. Powiadomienia przekazywane przez Państwa do j2 Global muszą być przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty konwencjonalnej (jednak z zastrzeżeniem procedur weryfikacyjnych j2 Global, ustalanych okresowo przez j2 Global według swego wyłącznego uznania, które mogą obejmować wymaganie, aby skontaktowali się Państwo telefonicznie z j2 Global w celu potwierdzenia, że takie powiadomienie zostało faktycznie przez Państwa wysłane). Powiadomienia do j2 Global przekazywane pocztą konwencjonalną muszą być wysyłane na adres: j2 Global, Inc., 6922 Hollywood Boulevard, 5th Floor, Los Angeles, CA 90028, U.S.A.

« Powrót do góry strony

25. Warunki ogólne.

NINIEJSZA UMOWA I KORZYSTANIE PRZEZ PAŃSTWA Z OPROGRAMOWANIA I USŁUG j2 GLOBAL PODLEGAJĄ PRAWOM STANU KALIFORNIA, USA, Z WYŁĄCZENIEM JEGO NORM KOLIZYJNYCH. KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O UMOWACH MIĘDZYNARODOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW JEST WYRAŹNIE WYŁĄCZONA. ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO WYRAŹNIE, ŻE WYŁĄCZNA JURYSDYKCJA DLA WSZELKICH ROSZCZEŃ LUB SPORÓW WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG j2 GLOBAL SPOCZYWA W SĄDZIE OKRĘGOWYM STANÓW ZJEDNOCZONYCH DLA CENTRALNEGO OKRĘGU KALIFORNII LUB W SĄDZIE WYŻSZEJ INSTANCJI DLA STANU KALIFORNIA MIESZCZĄCYM SIĘ W HRABSTWIE LOS ANGELES; pod warunkiem, że żaden zapis tego rozdziału nie uniemożliwi którejś ze stron odwoływania się do sądów dowolnej jurysdykcji w celu odebrania, wyegzekwowania lub wykonania dowolnego wyroku uzyskanego w sądach federalnych lub stanowych mieszczących się w stanie Kalifornia. Jeżeli dowolne postanowienie niniejszej Umowy uznane zostanie za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie zostaje wykreślone, a pozostałe postanowienia będą egzekwowane. Niepodjęcie przez j2 Global działań w odniesieniu do naruszeń z Państwa lub innych osób strony nie uchyla prawa j2 Global to podjęcia działania w odniesieniu do kolejnych lub podobnych naruszeń. Nie mogą Państwo scedować ani przenieść niniejszej Umowy ani żadnych wynikających z niej praw, i każda próba w tym kierunku jest nieważna. j2 Global nie odpowiada za żadne opóźnienia lub zaniechania wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dowolnych przyczyn pozostających poza zasadną kontrolą j2 Global. Zabezpieczenia kontroli rodzicielskiej (takie jak dostępny na rynku sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub usługi filtrujące) mogą pomóc w ograniczeniu dostępu do materiałów szkodliwych dla nieletnich, choć taka technologia może nie być skuteczna w przypadku odbierania wiadomości mailowych przesyłanych w ramach Usług.

« Powrót do góry strony

26. Inne prawa autorskie/Własność.

Niniejsza strona wykorzystuje moock fpi, dostępny pod adresem www.moock.org/webdesign/flash/.

« Powrót do góry strony

27. Nagrywanie rozmów telefonicznych.

Nagrywamy wszystkie połączenia telefoniczne do i od użytkowników do celów szkoleniowych, poprawy świadczonych usług, zapobiegania oszustwom, oraz dla zapewnienia dokładności komunikowanych nam instrukcji. Wszystkie nagrania rozmów telefonicznych pozostają naszą własnością.

« Powrót do góry strony

28. Informacje prawne i skargi.

 1. Do wszystkich Klientów: Jeżeli napotkają Państwo problem z Usługami, który nie został należycie omówiony gdzie indziej w niniejszych Warunkach świadczenia usług, zalecamy kontakt pod adresem eucomplaints@j2.com w celu rozwiązania takiej kwestii.
 2. Do Klientów z UE: Jeżeli są Państwo konsumentem (w rozumieniu osoby fizycznej działającej poza zakresem swojej aktywności biznesowej, handlowej lub zawodowej) zamieszkałym w UE i nie są Państwo zadowoleni z dowolnego aspektu Usług, a wyczerpali Państwo sugerowane tu wewnętrzne mechanizmy, mogą Państwo również wnieść roszczenia wynikające z Usług lub z nimi związane na platformę Internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej w celu rozstrzygnięcia problemu przez internet (webgate.ec.europa.eu/odr).
 3. Do Klientów mieszkających w Kalifornii: Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Kalifornii, rozdział 1789.3, Klienci z Kalifornii są uprawnieni do następujących szczegółowych informacji konsumenckich: Informacja na temat ceny. Aktualne stawki za korzystanie z Usługi można uzyskać na Stronie internetowej eFax lub dzwoniąc do naszego Działu Obsługi Klienta. j2 Global zastrzega sobie prawo do zmiany opłat, opłat dodatkowych oraz opłat miesięcznych, i do wprowadzania nowych opłat w dowolnym czasie, jak to przewidziano w Rozdziale 13 wyżej. Skargi. Z Zespołem Pomocy w zakresie skarg Wydziału obsługi konsumentów Departamentu Spraw Konsumenckich można kontaktować się na piśmie pod adresem 1020 N. Street, #501, Sacramento, CA 95814, lub telefonicznie pod numerem 1-916-445-1254.

 

Wypróbuj bez opłat!

Bez zobowiązań. Brak opłat konfiguracyjnych. Bez zbędnego ryzyka.

Rozpocznij darmowy okres próbny.

Zarejestruj Się Teraz