Polityka Prywatnosci | Lista Plikow Cookie

Pliki cookie, których używamy na tej stronie.

 
  • Name: jak plik cookie są nazwane, gdy są przechowywany w systemie użytkownika
  • Duration: Czas, po którym plik cookie wygasa, a system odnowi plik cookie lub go usunie
    • Date: czas po jakim wygasną/zostaną utracone pliki cookie w określonym dniu i czasie, od momentu w którym zostały utworzone
    • Session: Sesja wygasa, gdy przeglądarka jest zamknięta (lub gdy użytkownik jest nieaktywny przez określony czas)
  • Host: domena witryny, z którą plik cookie jest powiązany

Oto informacje o naszych plikach cookie:

 

Poniższe tabele wyjaśniają używane przez nas pliki cookie i czas trwania każdego pliku cookie. Ta lista będzie aktualizowana od czasu do czasu. Pliki cookie są podzielone na kategorie według funkcjonalności.

 

Zaktualizowano 15 Maja , 2018 roku.

First Party Cookies

Third Party Cookies